شرکتهای بازرگانی و خدماتی

  شرکت خطوط گیل شمال   شرکت جهان دام دارو
  شرکت یکتا گامان پیشرو شرکت توگل پروشات شرکت رامین راه بروجرد
  شرکت ارتباط صنعت کرج شرکت اطمینان روز شرکت فرانوین آریا
  شرکت راه ابریشم رستاک شرکت فنی مهندسی نوین معدن شرکت سامان انرژی
  بازرگانی مجتبی حبیب اللهی شرکت کاریزاب
  شرکت کاوشیار پژوهان شرکت طرح و توسعه شتاب کیان
  شرکت هشت پر بتن شرکت مهندسین عمران سازه گاچ دژ
  شرکت بین الملی توسعه گستر ایلیا سبحان شرکت تجارت توسعه الکترونیک البرز
  شرکت فرادید سلولی آسیا شرکت آرین تجهیز یگانه شرکت بحر سیر جهان
  شرکت مهندسی باربد فن آور شرکت افق سرمایه رایمون
  شرکت انرژی نیروی کیا شرکت ساروج سازان دقیق
  شرکت جرثقیل امیرکبیر اروند شرکت بانی الکتریک گرگان
  شرکت آذین تجارت آرمان شرکت استقامت خطوط
  شرکت تعاونی مسکن سازان حماسه شرکت ابنیه طراحان البرز
  شرکت بنیان تجارت شیمی شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
  شرکت چینه ایلیا شرکت نگهداشت کاران شرکت توسعه صنای قیر سروش پاسارگاد
  شرکت تکسام شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان شرکت انرژی OASE آلمان
  کارگزاری بانک اقتصاد نوین حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
  شرکت کشتیرانی والفجر مدیریت سرمایه اقتصاد نوین شرکت کاروم تکنیک
  شرکت زرکار امین شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد